św. Tarsycjusz

św. TarsycjuszNie wiele wiemy o świętym Tarsycjuszu, ale wystarczająco do tego, aby go uznać za męczennika Eucharystii. Był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I, późniejszego męczennika. Posługa akolity była wtedy jednym ze święceń niższych, które dawało prawo klerykom usługiwania do Mszy św., a więc pełnienia tej zaszczytnej funkcji, którą obecnie sprawują ministranci. Za cesarza Decjusza (249-251) nastąpiły jedne z najkrwawszych prześladowań chrześcijan. Chrześcijanie chętnie ginęli za Chrystusa, ale bardzo pragnęli, aby na drogę do wieczności posilić się Eucharystią. Kiedy więzienia zapełniły się chrześcijanami ograniczono im możliwości widywania się z najbliższymi. Wskutek tego umacnianie uwięzionych chrześcijan Komunią św. przed ich męczeńską śmiercią stało się prawie niemożliwe. Każdy odważny kapłan, diakon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł do więzienia z Komunią św., był narażony na aresztowanie. W tej sytuacji Tarsycjusz, mając prawdopodobnie około dziesięciu lat, okazał gotowość chodzenia do więzienia z Chrystusem Eucharystycznym, sądził, że z powodu młodego wieku uda mu się niepostrzeżenie dotrzeć do braci i sióstr skazanych na męczeńską śmierć. Czynił tak zapewne wiele razy.

Jednak pewnego dnia, kiedy szedł z Najświętszym Sakramentem ukrytym na piersiach, pogańscy rówieśnicy zaczęli zachęcać go, aby przyłączył się do wspólnej zabawy. On jednak zaczął uciekać przed nimi. Kiedy spostrzegli, że coś przyciska do piersi, zaczęli go gonić, aby sprawdzić co to takiego. Broniącego się powalili na ziemię, kopali i obrzucali kamieniami. Z ich rąk wyrwał przechodzący obok żołnierz rzymski Kwadratus, także  chrześcijanin. Zaniósł Tarsycjusza do domu, gdzie na skutek zadanych ran niebawem zmarł. Żołnierz odniósł Najświętszy Sakrament ze czcią do kapłana, a Tarsycjusz został męczennikiem Eucharystii. Wydarzenie to miało miejsce prawdopodobnie w 250 roku. Ciało Tarsycjusza zostało pogrzebane na cmentarzu św. Kaliksta obok szczątków papieża św. Stefana I, który w kilka lat po nim także poniósł śmierć męczeńską (+257). Relikwie św. Tarsycjusza w 1675 r. przeniesiono z Rzymu do Neapolu, gdzie umieszczono w osobnej kaplicy przy Bazylice św. Dominika. We Włoszech św. Tarsycjusz cieszy się szczególną czcią jako patron kół eucharystycznych, a w Polsce w wielu miejscowościach jest patronem ministrantów. Jego wspomnienie  obchodzimy w liturgii w dniu 21 listopada.

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz,Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicz. Dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli. Amen.

Opracował al. Michał Hańczyc

Poprawiony (piątek, 18 listopada 2011 16:20)